Daisuke Jigen e Fujiko Mine Info Persona 

( Io sono Daisuke Jigen)
+1