Daisuke Jigen e Kanichi Kurita Info Persona 

( Io sono Daisuke Jigen)
+1